PROGRAMI

 

Osnovni zadatak naših programa je podsticanje celokupnog razvoja svakog deteta, uz poštovanje individualnih razlika, a uključuje brigu o sigurnosti, zdravlju, ishrani, rastu i razvoju.
Programi se odvijaju u primerno osmišljenim i podsticajnim prostorijama, a sprovode se od strane stručnog osoblja za vaspitanje i obrazovanje predškolske dece. Uz stručnu pomoć pedagoga, psihologa, logopeda i doktora, oni vode računa o poštovanju i zadovoljavanju potreba sve dece.

Tok godine upotpunjujemo pozorišnim predstavama, odlascima na izlete u prirodu, posetama edukativnog karaktera i organizovanjem sportskih i rekreativnih sadržaja.

Predškolski program

Predškolski program je obavezan za svu decu. Cilj programa je pripremiti decu za uključivanje u sledeći stupanj njihovog razvoja i obrazovanja kao i prihvatanje školskih obaveza.

Igra, kao osnovna aktivnost predškolskog deteta, ostaje i kao osnovno  sredstvo i metod rada.
Predškolstvo je prilika detetu za sticanje samopouzdanja koje će biti temelj daljem školskom učenju.


Sportski program

Vrtić Panoramica sprovodi celodnevni sportski program u adekvatno uređenom prostoru koji se nalazi u samom vrtiću. Sportski sadržaji su sastavni deo razvojno obrazovnog rada.
Ciljevi programa su razvoj detetovih sposobnosti telesnim izražavanjem, razvoj motoričkih vestina i prostorne orijentacije, razvoj socijalnih veština u uzrasnoj grupi, negovanje senzibiliteta za pokret i razvijanje navika zdravog života.

Početkom i krajem godine sprovodićemo i testiranje telesnih sposobnosti dece .

Program ranog učenja engleskog jezika

Program se sprovodi dva puta u toku nedelje po uzrasnim grupama sa saradnikom za nastavu engleskog jezika.
Takođe je program organizovan tako da je engleski jezik sastavni deo razvojno obrazovnog rada na maternjem jeziku. Tačnije ,program se ostvaruje na srpskom jeziku sa postupnim rastom udela engleskog jezika.
Komunikacija sa decom na engleskom jeziku ostvaruje se upotrebom reči iz situacija bliskih deci, a gramatika se usvaja kroz pesmice, brojalice, brzalice, dijaloge i sl.
Na taj način dete znanje usvaja spontano i bez napora.

Muzičko-scenski program

Poseban muzičko-scenski program oragnizovan je kao  program koji ce se sprovoditi  jednom nedeljno po uzrasnim grupama. Jedan od ciljeva programa je podsticati decu na spontano izrazavanje jedinstevenih potreba, interesa i doživljaja ,što ce omoguciti oslobadjanje njihove kretivnosti, jačanja samopouzdanja istvaranja pozitivne slike o sebi. Program će voditi vaspitači sa sa bogatim iskustvom u muzičko-scenskom području rada kao i stručni saradnik za muziku.

Program za roditelje

Montessori program

Sprovodimo program razvoja i obrazovanja prema koncepciji Marije Montessori.
Ovim programom želimo da doprinesemo kvalitetnijem ostvarivanju prava deteta na mogućnost izbora područja u kojem sa veseljem i lakoćom uči, stvara i razvija se. Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti svako dete da bude  samostalno, emocionalno stabilno, socijalno osetljivo i kreativno, sa poznavanjem veština koje će mu biti potrebne u budućnosti.

Prema Montessori pedagogiji dete može optimalno razviti svoje potencijale samo u pripremljenoj okolini. Soba dnevnog boravka oblikovana je po meri svakog deteta.
Voditelji programa su vaspitači sa iskustvom u radu sa predškolskom decom i završenim specijalnim programom edukacije iz područja Montessori pedagogije.


Drugi kraći porgrami

U saradnji sa spoljnim saradnicima u vrtiću se organizuju i sprovode rekreativni i drugu kraći programi čija realizacija zavisi od interesa korisnika vrtića.

Rekretativni programi se odnose na programe sportskih aktivnosti...

Kraći programi se sprovode na lokacijama vrtića takođe ako su korisnici zainteresovani ,1 do 2 puta nedeljno u trajanju 45 minuta.

Ponuđeni su:

  • Engleska igraonica
  • Muzička radionica
  • Sportski program
  • Logoped
  • Doktor

    Svi programi imaju saglasnost Ministarstva prosvete i obrazovanja.