STRUČNI TIM

PEDAGOG

Pedagog u vrtiću zajedno sa vaspitačima radi na stvaranju podsticajnog okruženja za decu, na obogaćivanju dečijeg sadrzaja i doživljaja stalnim organizovanjem raznih poseta, pozorišnih predstava, izleta, zimovanja, letovanja i kraćih programa kao i nabavku didaktike stručne literature i sl. Prati i unapređjuje razvojno obrazovni proces.

Organizuje i vodi stručna usavršavanja vaspitača u vrtiću.

Rad stručnog saradnika psihologau vrtiću je usmeren na

1.prevenciju

  • praćenje prilagođavanja deteta na vrtić
  • utvrđivanje opšteg razvojog statusa sve dece
  • identifikacija dece sa posebnim potrebama
  • saradnja sa roditeljima sprovodjenje intervijua sa roditeljima  novoupisane dece, vođenje radionica, savetovanje.

2.rana intervencija preduzimanje mera

  • podrška roditeljima dece sa posebnim potrebama, savetovanje

LOGOPED

Logoped je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijsog profila, a njegov rad u vrtiću usmere je na:

  • prevenciju komunikacijskih i jezično govornih poremećaja.
  • terapija ili ublažavanje govornih poremećaja pojedinačno ili grupno
  • praćenje dece i prevencija natsanka govornih poremećaja,
  • podrška roditeljima u porodici pred polazak u školu