O VRTIĆU

O VRTIĆU

Sa ponosom Vam predstavljamo predškolsku ustanovu "Panoramica".
Nalazimo se na Voždovcu, tačnije u " Novom centru starog kraja", u sklopu  novog stambeno -poslovnog kompleksa "Panorama Voždovac".

Dečiji vrtić Panoramica sprovodi program predškolskog doba ,obrazovanja, nege i zaštite u uzrastu od godinu dana do polaska u školu. Kapacitet vrtića iznosi 120 dece, grupe su podeljene po uzrastima od mladje jaslene, starije jaslene, mlađe vrtićke, srednje, starije i predškolske grupe.
Naš dragi kolektiv čine vaspitači sa dugogodišnjim iskustvom, medicinske sestre-vaspitači, psiholog, pedagog, logoped, doktor, kuvarica, spremačica, servirka i brojni drugu saradnici.

"Učiti dete znanju ne treba silom, nego igrom" 

                                                       Platon